Main Menu

 

Jakie jest prawidłowe ciśnienie krwi?

Norma ciśnienia tętniczego krwi zależy od kilku czynników, m.in. od wieku.

Inne będą prawidłowe wartości ciśnienia krwi u dzieci, inne u dorosłych, a nieco inne u osób starszych. Wyjątki od przyjętej normy są także u osób chorych na cukrzycę i z chorobami nerek. Sprawdź, jakie są normy dla ciśnienia tętniczego w zależności od wieku i chorób.

Jakie jest prawidłowe ciśnienie krwi? Norma ciśnienia tętniczego krwi zależy od wieku i kilku innych czynników. Inne będą prawidłowe wartości ciśnienia krwi dla dzieci, inne dla dorosłych, a nieco inne dla osób starszych. Wyjątki od przyjętej normy są także u osób chorych na cukrzycę i z chorobami nerek.

Ciśnienie tętnicze to siła, z jaką krew napiera na ściany największych tętnic w czasie skurczu serca, a potem jego rozkurczu. W trakcie pomiaru ujawnia się też trzecia wartość – puls, czyli liczba uderzeń serca w ciągu minuty. Jego poziom zmienia się w dłuższych i krótszych okresach. Długookresowe zmiany mogą być związane z wiekiem lub stanem zdrowia, średniookresowe zależne są od pory dnia i nocy, aktywności, stanu psychicznego, spożytych używek, a krótkookresowe od cyklu pracy serca. 

Ciśnienie skurczowe to siła, z jaką krew zaczyna krążyć w naczyniach na skutek skurczu mięśnia sercowego.

U dorosłych idealną normą przyjętą dla ciśnienia skurczowego jest 120. Jeżeli regularnie przekracza 140, mamy nadciśnienie. Jeżeli waha się między 120 a 140, jesteśmy nim zagrożeni. To powód, aby regularnie robić pomiary. Ciśnienie rozkurczowe to siła naporu krwi na tętnice, gdy serce jest w spoczynku, czyli pomiędzy jego uderzeniami. Prawidłowa wartość to 80. Jeżeli zbyt często osiąga wartość 90, można podejrzewać nadciśnienie.

Prawidłowe ciśnienie krwi - norma ciśnienia tętniczego u dzieci.

Wartości ciśnienia tętniczego u dzieci odnosi się do wieku, płci oraz wysokości ciała, odczytując normy z tzw. siatek centylowych.

Centyle ciśnienia skurczowego i rozkurczowego wg wieku - chłopcy

Centyle ciśnienia skurczowego i rozkurczowego wg wieku - dziewczęta


Zdaniem eksperta

dr n. med. Krystyna Knypl, internista

Ciśnienie u nastolatka

Jakie jest przedział bezpiecznego ciśnienia i tętna po odpoczynku w wieku 15 lat? Dodam, że mam 165 cm wzrostu i ważę 54 kg.

Dr. Krystyna Knypl, internista: Ciśnienie u młodzieży określa się podobnie jak wzrost i wagę według tzw. siatki centylowej. Optymalne ciśnienie to 109/61, ciśnienie nie powinno przekraczać 122/79. Tętno powinno być poniżej 78 uderzeń na minutę i powyżej 60 uderzeń. Nie należy jednak samemu interpretować wyników mechanicznie i tylko opierając się na cyfrach, bowiem w przypadku granicznych wartości konieczna jest znajomość innych parametrów oraz okoliczności i danych technicznych pomiaru – jaki sprzęt pomiarowy, jaka szerokość mankietu, kto mierzył, w jakich warunkach. Ciśnienie krwi oraz tętno są parametrami bardzo zmiennymi i na ich wynik wpływa wiele czynników. Jeżeli są wątpliwości co do wyników należy poprosić rodziców lub opiekunów o wizytę u lekarza, pod którego stałą opieką jest dana osoba.

Prawidłowe ciśnienie krwi - norma ciśnienia tętniczego u dorosłych

Ciśnienie tętnicze skurczowe (mm Hg) Ciśnienie tętnicze rozkurczowe (mm Hg)

Optymalne <120 <80

Prawidłowe 120—129 80—84

Wysokie prawidłowe 130—139

85—89

Prawidłowe ciśnienie krwi - norma ciśnienia tętniczego u osób starszych

Im jesteśmy starsi, tym wartości ciśnienia mogą być nieco wyższe. To nadal oznacza, że nie są prawidłowe, ale dla osób w podeszłym wieku aktualne wytyczne zalecają włączenie leczenia farmakologicznego od określonych wartości. Zawsze więc lekarz będzie się starał obniżyć ciśnienie do bezpiecznego poziomu, biorąc pod uwagę wiek pacjenta, jego stan zdrowia i aktywność fizyczną.


Tętno

Samodzielna kontrola pulsu ma sens u osoby zdrowej w tzw. spoczynku. Ilość uderzeń serca na minutę jest zależna przede wszystkim od wieku. Zwykle, przeciętne prawidłowe tętno wynosi:


- 110-150 uderzeń na minutę: u płodu i noworodka,

- ok. 130 uderzeń na minutę u niemowląt,

- ok.100 uderzeń na minutę u dzieci,

- ok. 85 uderzeń na minutę u młodzieży, młodych dorosłych,

- ok. 70 uderzeń na minutę u dorosłych,

- ok. 55-60 u ludzi starszych.


1) Chorzy w wieku podeszłym (do 80. r.ż.)

ciśnienie skurczowe należy obniżać do wartości 140–150 mm Hg

u chorych będących w dobrym stanie ogólnym należy rozważyć, jako docelowe wartości poniżej 140 mm Hg

2) Chorzy w wieku bardzo podeszłym (po 80. r.ż.)

skurczowe ciśnienie tętnicze u chorych w dobrym stanie ogólnym należy obniżać do wartości poniżej 150 mmHg


Prawidłowe ciśnienie krwi u chorych na cukrzycę i z chorobami nerek

chorzy na cukrzycę

U pacjentów z cukrzycą zalecane docelowe ciśnienia tętniczego to wartości poniżej 140/85 mm Hg. Wynika to ze szczególnego nagromadzenia analiz dotyczących wartości ciśnienia tętniczego, które zapewniają najmniejsze ryzyko sercowo-naczyniowe w tej grupie pacjentów

chorzy z przewlekłą chorobą nerek i jawnym białkomoczem

W badaniach obserwacyjnych stwierdzono bezpośrednią korelację między wartościami ciśnienia tętniczego a rozwojem przewlekłej choroby nerek (PChN). Ochrona przed dalszą progresją choroby nerek wymaga ścisłej kontroli ciśnienia tętniczego (< 140/90 mm Hg) i możliwie największego obniżenia białkomoczu. Obniżanie ciśnienia tętniczego poniżej 130//80 mm Hg w celu opóźnienia albuminurii jest dyskusyjne (badanie ROADMAP), a u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i towarzyszącą nefropatią z dużym białkomoczem pozostaje w kompetencji nefrologa.Jak i kiedy mierzyć ciśnienie krwi?

To, czy udaje się utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi, najłatwiej skontrolować, poprzez samodzielne mierzenie ciśnienia w domu. Należy wykonywać po 2 pomiary w kilkuminutowych odstępach, rano i wieczorem, o stałych porach, w równych odstępach czasu (np. 6.00–18.00, 7.00–19.00 itp.). Pomiary powinny być wykonywane bezpośrednio przed przyjęciem leków, a w godzinach porannych przed jedzeniem.


Prawidłowe mierzenie ciśnienia - czytaj więcej


Źródło:

1. Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym — 2015 rok. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

2. Centyle ciśnienia skurczowego i rozkurczowego wg wieku - chłopcy i dziewczęta, Źródło: Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

czytaj więcej